1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFДрук

Затверджено розпорядженням
голови обласної ради
від 08 лютого 2012 року № 90

 

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки знань Конституції України,

Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

“Про службу в органах місцевого самоврядування”,

“Про засади запобігання і протидії корупції”

 

I. Питання для перевірки знань Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин
України (стаття 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43).
10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).
14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється
виключно законами України (стаття 92).
17. Державний бюджет України (стаття 96).
18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
19. Повноваження Президента України (стаття 106).
20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної
безпеки і оборони України (стаття 107).
21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
24. Статус Прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
25. Система судів в Україні (стаття 125).
26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим
(стаття 137).
29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України
(стаття 143).
32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції
України (стаття 154).

II. Питання для перевірки знань Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні”
1. Поняття місцевого самоврядування. Основні принципи (статті 2,3,4).
2. Система місцевого самоврядування. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування. Порядок формування рад (статті 5,10,45).
3. Територіальні громади (статті 6, 19, 21, 22).
4. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).
5. Питання, які вирішуються обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях (стаття 43).
6. Делегування повноважень обласних рад обласним державним адміністраціям (стаття 44).
7. Сесія ради (стаття 46).
8. Постійні комісії ради (стаття 47).
9. Депутат ради (стаття 49).
10. Голова обласної ради. Виконавчий апарат обласної ради (статі 55, 58).
11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування( стаття 59).
12. Право комунальної власності (стаття 60).
13. Обласний бюджет (статті 61, 63).
14. Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (статті 71, 74, 76).
15. Дострокове припинення повноважень ради та її голови (статті 78, 79).

III. Питання для перевірки знань Закону України

“Про службу в органах місцевого самоврядування”
1. Посадова особа, посади в органах місцевого самоврядування. Поняття служби в органах місцевого самоврядування. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (статі 1-3, 5, 18).
2. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
4. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
8. Присяга посадової особи місцевого самоврядування. Декларування доходів осіб місцевого самоврядування (статті 11, 13).
9. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби (стаття 12).
10. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).
11. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (статті 23, 24).
12. Кадровий резерв служби осіб місцевого самоврядування (стаття 16).
13. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
14. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).
15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

IV. Питання для перевірки знань Закону України

“Про засади запобігання і протидії корупції”
1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).
2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).
3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції (стаття 5).
4. Обмеження щодо використання службового становища; сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6,7).
5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).
6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, органів місцевого самоврядування (стаття 10).
7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).
8. Фінансовий контроль (стаття 12).
9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13,14).
10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).
11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання та протидії корупції (стаття 18).
12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції (стаття 20).
13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).
14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).
15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

Керуючий справами

(керівник справ) обласної ради Євген ЗАХАРЕВИЧ

 

Затверджено розпорядженням
голови обласної ради
від 11 березня 2013 року № 46

Перелік питань для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень юридичного відділу 


1. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ (стаття 17 Кодексу адміністративного судочинства України).
2. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі (стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України).
3. Сторони в адміністративному процесі (стаття 50 Кодексу адміністративного судочинства України).
4. Строк звернення до адміністративного суду (стаття 99 Кодексу адміністративного судочинства України).
5. Обчислення процесуального строку в адміністративному судочинстві (стаття 103 Кодексу адміністративного судочинства України).
6. Порядок і строки апеляційного оскарження в адміністративному судочинстві (стаття 186 Кодексу адміністративного судочинства України).
7. Порядок і строки касаційного оскарження в адміністративному судочинстві (стаття 212 Кодексу адміністративного судочинства України).
8. Залишення позову без розгляду в господарському судочинстві (стаття 81 Господарського процесуального кодексу України).
9. Умови проведення заочного розгляду справи (стаття 224 Цивільного процесуального кодексу України).
10. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень (стаття 355 Цивільного процесуального кодексу України).
11. Підстави перегляду справи у зв'язку з нововиявленими обставинами (стаття 361 Цивільного процесуального кодексу України).
12. Повноваження суду при вирішенні справи (стаття 162 Кодексу адміністративного судочинства України).
13. Окреме провадження (стаття 234 Цивільного процесуального кодексу України).
14. Форма і зміст позовної заяви (стаття 119 Цивільного процесуального кодексу України).
15. Повноваження апеляційного суду (стаття 307 Цивільного процесуального кодексу України).

Керуючий справами

(керівник справ) обласної ради Євген ЗАХАРЕВИЧ

Голова обласної ради

Олександр Ганущин

Вибори 2015

Бюджет. Візуалізація

Галерея послуг

Взаємодопомога

Пряма трансляція

Топ-новини

Опитування

Які шанси має Україна отримати безвізовий режим із ЄС вже на початку 2016 року?

 

 

 

  Результати