1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFДрук

Затверджено розпорядженням
голови обласної ради
від 08 лютого 2012 року № 89

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

у виконавчому апараті Львівської обласної ради

 

Загальні положення

1. Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб третьої – п’ятої категорій (далі – конкурс) у виконавчому апараті Львівської обласної ради проводиться відповідно до цього Порядку, крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.
2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування.
3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті Львівської обласної ради розпорядженням голови обласної ради утворюється конкурсна комісія в складі голови, секретаря і членів комісії.
4. Очолює конкурсну комісію, як правило, перший заступник голови обласної ради. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів апарату обласної ради.
5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у виконавчому апараті обласної ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

Умови проведення конкурсу

6. Умови проведення конкурсу у виконавчому апараті обласної ради відповідно до цього Порядку визначаються головою обласної ради, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування.
Рішення про проведення конкурсу приймається головою обласної ради за наявності вакантної посади.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
- визнані в установленому порядку недієздатними;
- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;
- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;
- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
- в інших випадках, установлених законами.
8. Особи, які подали необхідні документи для участі в конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі – кандидати).
9. Конкурс проводиться поетапно:
1) публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;
2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;
3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

Оголошення про конкурс

10. Опубліковується оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширюється через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та доводиться до відома працівників виконавчого апарату обласної ради.
11. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:
1) найменування органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;
2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;
3) основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових місцевого самоврядування;
4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

12. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Львівської обласної ради такі документи:
- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника з установленими законодавством обмеженнями щодо прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) із відповідними додатками;
- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";
- копію документа, який посвідчує особу;
- медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;
- письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;
- копію військового квитка (для військовослужбовців та військово-зобов’язаних);
- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
Особи, які працюють у виконавчому апараті Львівської обласної ради і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.
13. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
14. Забороняється вимагати відомості й документи, подання яких не передбачено законодавством.
15. Кадрова служба обласної ради перевіряє подані документи на відповідність їх установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.
16. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії, до конкурсу не допускаються. Кадрова служба повідомляє цих осіб з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі в конкурсі за таких обставин, він допускається до конкурсу, але остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
17. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються в кадровій службі.

Проведення іспиту та відбір кандидатів

19. Іспит проводиться конкурсною комісією Львівської обласної ради, з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування.
20. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
21. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про засади запобігання і протидії корупції", а також знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради.
22. Порядок проведення іспиту у виконавчому апараті обласної ради та перелік питань на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів затверджує голова обласної ради.
23. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
24. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради.
25. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву обласної ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.
26. Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.
27. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.
28. Засідання конкурсної комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.
29. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
30. У рішенні комісії, що подається голові обласної ради, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.
31. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
32. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.
33. Рішення про призначення на посаду та зарахування до кадрового резерву приймає голова обласної ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.
34. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові обласної ради протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.
35. Рішення голови обласної ради може бути оскаржене в порядку, визначеному законодавством.


Керуючий справами
(керівник справ) обласної ради
Євген ЗАХАРЕВИЧ

Голова обласної ради

Олександр Ганущин

Вибори 2015

Бюджет. Візуалізація

Галерея послуг

Взаємодопомога

Пряма трансляція

Топ-новини

Опитування

Які шанси має Україна отримати безвізовий режим із ЄС вже на початку 2016 року?

 

 

 

  Результати