1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFДрук

Основні функції структурних підрозділів

 

Відділ фінансів та бухгалтерського обліку

Основними функціями відділу є ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складання звітності. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства. Опрацювання в установленому порядку матеріалів щодо надання одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам.

Юридичний відділ

Основними функціями відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування та додержання вимог актів законодавства, нормативно-правових документів обласної ради її керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

Відділ кадрової роботи та нагород

Основними функціями відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради; здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування; організація та здійснення роботи щодо обліку та збереження впродовж установленого терміну розпоряджень голови обласної ради.

Відділ з питань звернень громадян і роботи з репресованими та реабілітованими виконавчого апарату Львівської обласної ради

Основними функціями відділу є організація і забезпечення безперешкодного здійснення конституційних прав громадян на звернення з пропозиціями і заявами, оскарження дій місцевих органів влади, службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій та виконання Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення", Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення". Організація попереднього запису та безпосередньо особистого прийому громадян головою обласної ради, розгляду їх письмових і усних звернень. забезпечення роботи комісії обласної ради з питань поновлення прав реабілітованих та соціального захисту жертв політичних репресій. Здійснює контролю за виконанням рішень обласної ради щодо пільгового забезпечення ветеранів УПА, дружин (чоловіків) померлих ветеранів УПА і політв'язнів, репресованих та реабілітованих

Організаційний відділ

Основними функціями відділу є організаційне та аналітичне забезпечення діяльності обласної ради, пленарних засідань (сесій), президії обласної ради, постійних комісій обласної ради; протоколювання пленарних засідань обласної ради, засідань президії обласної ради та інших заходів за дорученням керівництва.

Відділ документообігу та архівної роботи Львівської обласної ради

Основними функціями відділу є встановлення в обласній раді єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах обласної ради.

Відділ загальнотехнічного забезпечення

Основними функціями відділу є придбання та облік товарно-матеріальних цінностей; забезпечення безперебійної та якісної роботи комп'ютерної і копіювально-множильної техніки обласної ради; забезпечення роботи електронної системи голосування "Віче" під час проведення сесій обласної ради; обробка інформації, отриманої від електронної системи голосування; забезпечення ефективної роботи та обслуговування службового автотранспорту Львівської обласної ради.

Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

Основними функціями відділу є вчасно, оперативно та об'єктивно поширювати інформацію про діяльність обласної ради та її керівництва, сприяти формуванню позитивного іміджу ради через засоби масової інформації серед громадськості, державних та інших структур та організацій; забезпечення ефективної взаємодії із засобами масової інформації, підтримання діалогових відноси з громадськістю шляхом висвітлення повсякденної діяльності обласної ради. Забезпечення доступу до публічної інформації. Забезпечення функціонування "гарячої лінії" обласної ради

Управління економічної політики

Основними функціями управління є забезпечення діяльності Львівської обласної ради у сферах економіки, бюджету, фінансів, управління комунальною власністю.

Відділ з питань бюджету управління економічної політики

Основними функціями відділу є надання методичної допомоги депутатам постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності; аналіз виконання обласного бюджету Львівської області і підготовка до формування обласного бюджету на поточний рік.

Відділ аналізу програм та інвестицій управління економічної політики

Основними функціями відділу є реалізація діяльності Львівської обласної ради у сфері інвестиційної політики та контролю за виконанням програм, надання консультаційної та методичної допомоги постійній комісії з питань, віднесених до сфери діяльності відділу.

Відділ з питань власності та інфраструктури управління економічної політики

Основними завданнями відділу є реалізація державної та регіональної політики, програм та рішень Львівської обласної ради у сфері управління власністю та інфраструктурою обласної ради, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ та міст Львівської області підвищення ефективності діяльності комунальних підприємств з метою наповнення обласного бюджету.

Управління з гуманітарних питань і зовнішніх зв'язків

Основними функціями управління є здійснення аналізу стану справ у сферах гуманітарної політики і зовнішніх зв'язків у Львівській області. Відповідає за організацію та здійснення заходів щодо забезпечення ефективної реалізації внутрішньої політики у Львівській області, впровадження у сферу громадських відносин принципів і цінностей громадянського суспільства, а також здійснює координацію та консолідацію діяльності громадських організацій та релігійних громад, з метою створення стабільної суспільно-політичної ситуації в області.

Відділ внутрішньої політики та промоції регіону управління з гуманітарних питань і зовнішніх зв'язків

Основними функціями відділу є: організаційне, аналітичне та інформаційне забезпечення діяльності обласної ради у сфері внутрішньої політики і промоції регіону; координація співпраці обласної ради із громадськими організаціями, обласними осередками політичних партій, із відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування і державної виконавчої влади щодо питань внутрішньої політики; сприяння налагодженню співпраці з органами місцевого самоврядування інших областей України та зарубіжних країн.

Відділ з питань соціально-культурної діяльності управління з гуманітарних питань і зовнішніх  зв'язків

Основними функціями відділу є: організаційне, аналітичне та інформаційне забезпечення діяльності обласної ради у сфері соціально-культурної діяльності; впровадження у сферу громадських відносин принципів і цінностей громадянського суспільства.

Управління природних ресурсів та адміністративно-територіального устрою

Основними функціями Управління є у виконанні Стратегії розвитку Львівської області в частині, яка стосується примноження та раціонального використання природних ресурсів з урахуванням просторового розвитку території області, внесення пропозицій щодо коригування Стратегії. Підготовка проектів рішень, програм, інших нормативно-правових документів обласної ради з питань планування територій та архітектури, землевпорядкування, охорони навколишнього     природного середовища з врахуванням просторової локалізації інноваційного, трудового, фінансового, комунікативного, освітнього, енергетичного, туристичного та н. потенціалу. Проведення аналізу та узагальнення результатів діяльності сільських, селищних, міських та районних рад області в галузях природокористування, архітектури та земельних відносин.

Відділ з питань земельних відносин і планування територій управління природних ресурсів та адміністративно-територіального устрою

Основним функціями відділу є надання консультаційної та методичної допомоги постійним комісіям з питань, віднесених до сфери діяльності відділу; участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин та використання земель і планування територій Львівської області.

Відділ з питань екології та природокористування управління природних ресурсів та адміністративно-територіального устрою

Основним функціями відділу є надання консультаційної та методичної допомоги постійній комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації з питань, віднесених до сфери діяльності відділу; участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища раціонального використання природних ресурсів та надр на території Львівської області.

Голова обласної ради

Олександр Ганущин

Вибори 2015

Бюджет. Візуалізація

Галерея послуг

Взаємодопомога

Пряма трансляція

Топ-новини

Опитування

Які шанси має Україна отримати безвізовий режим із ЄС вже на початку 2016 року?

 

 

 

  Результати